Инженеринг

Од Ваша Идеа До Готова Реализација

1. Локација Голем избор на локации за градба. Пронаоѓање на локација во согласност на Вашите потреби по принципот, НАЈДОБРО ВЛОЖЕНИ СРЕДСТВА.
2. Документација Обезбедување на чиста сопственичка документација. Изработка на комплетна проектна изведбена документација по светски стандарди, следејки ги најновите трендови во архитектурата.
3. Подготовка за градба Распишување на тендер. Анализа на добиените понуди. Избор на најдобра понуда и препорака до инвеститорот.
4. Градба Организација на градба. Следење и ажурирање на динамиката на градбата. Заштеда на финансиски средства. Надзор и технички прием на објектот.
5. Пост период - Гаранција и сервис. 


Дом Дизајн.© Сите права задржани. 2024     Web Design by BNS